123308, г. Москва, проспект Маршала Жукова, д. 1
увеличить карту
увеличить карту

www.rsn-msk.ru/Pressa_ob_Upravlenii/pg567/n4605/

Три предприятия Тульской области, насчитывающие в своем хозяйстве свыше 19 000 свиней, привлечены к административным наказаниям, вплоть до закрытия одного из предприятия на 30 суток - 02 апреля 2012

Три предприятия Тульской области, насчитывающие в своем хозяйстве свыше 19 000 свиней, привлечены к административным наказаниям, вплоть до закрытия одного из предприятия на 30 суток

http://www.agrobezopasnost.com/2011-11-25-04-56-17/issledovanie/item/1306-tri-predpriyatiya-tulskoj-oblasti-naschityvayushchie-v-svoem-khozyajstve-svyshe-19-000-svinej-privlecheny-k-administrativnym-nakazaniyam-vplot-do-zakrytiya-odnogo-iz-predpriyatiya-na-30-sutok.html