123308, г. Москва, проспект Маршала Жукова, д. 1
увеличить карту
увеличить карту

www.rsn-msk.ru/Pressa_ob_Upravlenii/pg628/n4546/

Прямая угроза заноса и распространения заразных болезней животных на территорию Шатурского района пресечена. - 20 февраля 2012

Прямая угроза заноса и распространения заразных болезней животных на территорию Шатурского района пресечена.

http://agrobezopasnost.com/2011-11-25-04-38-40/epizoo/item/788-pryamaya-ugroza-zanosa-i-rasprostraneniya-zaraznykh-boleznej-zhivotnykh-na-territoriyu-shaturskogo-rajona-presechena.html